02 logo maghalat enghelabe farhangi

انقلاب فرهنگی - 01

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر و تحولاتی بنیادین در عرضه های گوناگون از جمله حوزه اجتماعی به وجود آمد و به صورت اجتناب ناپذیر مقوله فرهنگ را دربر گرفته و تحت تاثیر خود قرار داد.

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 02

در شماره نخست سلسله مقالاتی که با عنوان انقلاب فرهنگی قلمی خواهد شد، با ذکر تاریخچه ای از شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اشاره گردید که این شورا در سه حوزه سیاست گذاری / تدوین ضوابط و نظارت فعالیت دارد.

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 03

در سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه در حالی که کمتر از دوسال از وقوع انقلاب اسلامی می گذشت، دانشگاه ها با نگاهِ بازنگریِ عملکردی تعطیل می شوند. در زمان بسته بودن دانشگاه ها، یکی از بحث های عمده ستاد انقلاب فرهنگی همین موضوع مهم را شامل می شد.

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 04

از دیگر سازمان ها و موسساتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد و فعالیت آن مورد تصویب و اجرا قرار گرفت ، یکی هم فرهنگستان زبان و ادب فارسی است . طرح اولیه این مجموعه فرهنگی پس از مداقه و اعلام نظرهای تخصصی به تدوین اساسنامه انجامید .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 05

پس از اینکه مجموعه مقالاتی در موضوع اقتصاد هنر / هنر اقتصادی و مروری بر پژوهشهای هنر معاصر ایران را به نگارش آوردم . با هدف بررسی برنامه های فرهنگی کشور بهتر آن دیدم گفتارهایی در عنوان انقلاب فرهنگی را پیش روی نهاده

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 06

خوانندگان ارجمند واقفند که مقالات (انقلاب فرهنگی) مروری بر شاکله سازمان ها ، نهادها و مؤسسات تشکیل شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. موضوع مورد بررسی در شماره قبل اختصاص به بنیاد ملی نخبگان داشت

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 07

در شماره قبل ، موضوع مورد بررسی ، موقعیت و ساختار تشکیلاتی و سازمانی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران بود که سطوری از آن به دلیل حجم مطالب و اقتضای فضای ستون نشریه به این شماره رسید.

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 08

نوشتارمان درباره شورای فرهنگ عمومی به ذکر وظایف این شورا رسید که در چند بند آن را آوردیم ، ادامه مبحث را با  اشاره به ترکیب نهادها، سازمان ها و اشخاص حقیقی عضو این نهاد ، پی می گیریم .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 09

این سومین شماره از مجموعه مقالات انقلاب فرهنگی است که پیرامون شورای فرهنگ عمومی نگاشته می شود . در شماره هفت و هشت این یادداشت ها ، از تاریخ تاسیس شورای فرهنگ عمومی کشور ، تعاریف و حدود اختیارات آن نکاتی کلی ارایه و یادآور شد

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 10

بحث در شماره نهم به اینجا رسید که شورای تبلیغات شهری در حوزه رسیدگی به فضای عمومی شهرها دارای وظایف و اختیاراتی است و برخی از این اختیارات را هم ذکر کردیم .اینک موضوع را پی می گیریم :

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 11

در دهمین بخش از مجموعه مقالات انقلاب فرهنگی ، گریز کوتاهی به چند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی زده شد و چند اظهار نظر پیرامون این مصوبات بیان گردید ، اینک به موضوع اصلی که همانا معرفی سازمان ها ، نهادها و مجموعه های تاسیس شده

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 12

شماره پیشین درباره فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران مطالبی را عرضه داشتم که اینک موضوع را ادامه می دهم.
در حال حاضر آقای محمدعلی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران هستند .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 13

نوشتارمان درباره جهاد دانشگاهی است که در شماره قبل اشاراتی به ساختار تشیکلاتی اهداف و وظایف گردید که در این شماره آن را پی می گیریم. بر اساس آخرین آمار جهاد دانشگاهی در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزی

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 14

بحثمان درخصوص انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بود و ذکری که در شماره قبل از اعضای هیات امنای انجمن به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده گردید . دیگر رکن این تشکیلات هیات مدیره است که وظیفه اجرای تصمیمات هیات امنا

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 15

در شماره پیشین این سلسله مقالات نکاتی پیرامون اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان ذکر شد ، اینک به ادامه موضوع می پردازیم. ترکیب اعضای شورای هدایت استعدادهای درخشان عبارتند از :

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 16

در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال 1366 تشیکل شد ، اعضاء به استناد بند چهارم اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاسیس یکی دیگر از فرهنگستان های کشور به جمع بندی رسیده

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 17

کشور ما به لحاظ شاخص های سنی ، کشوری جوان محسوب می شود . بخش عمده ای از این معیار پر ارزش متوجه گروهی است که به آنان دانش آموز اطلاق می گردد .چندی پیش که یکی از مقامات وزارت آموزش و پرورش از برنامه های وزارت

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 18

موضوع نوشتار شماره پیشین سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران بود و اشاره شد که این شورا توسط هیات امنا اداره می شود . وظایفی که برای هیات امنا تعیین شده بدین قرار است : سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی سازمان و نظارت بر تحقق اهداف آن

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 19

گفتارمان پیرامون شورای عالی اطلاع رسانی کشور بود و اهداف آن را بازگو کردم ، اینک ادامه بحث . وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب برنامه ها و سیاست های شورای عالی اطلاع رسانی ، خدمات مخابراتی

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 20

بحث شماره قبل درباره هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره بود که در جلسات شماره 531 ، 532 و 533 سال 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث و به تصویب رسید و درباره اهداف و سیاست های کلان هیات مطالبی عرضه شد .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 21

شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهای فعالیت خود ، موضوعات مختلفی را مورد بحث و تبادل اندیشه قرار داده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای برون رفت از مشکلات و یا ساختارسازی تشکیلات مورد نیاز کشور ارایه کرده است

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 22

منشور توسعه فرهنگ قرآنی موضوعی بود که در شماره بیست و یکم این سلسله مقالات پرداختن به آن را آغاز کردم و اشاره شد که در این منشور ده ماده ای به موضوعاتی همچون :

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 23

راه های ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادی در شاکله فرهنگ جامعه موضوعی بسیار پرجذبه ، پر فراز و نشیب، پر دامنه و پر مخاطب است و همیشه در بین کنشگران ما نگاهی ویژه داشته و در هر فرصت ، قابلیت پرداختن به آن را میسر می کنند .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 24

اشاره شد که شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، دارای دو گروه عضو (حقیقی و حقوقی) هستند . ترکیب اعضای حقوقی شامل : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری / وزیر آموزش و پرورش / رییس دانشگاه آزاد اسلامی / رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها / رییس سازمان تبلیغات اسلامی / وزیر بهداشت

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 25

در زمره موسسات ، نهادها و شوراهای تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ، یکی هم شورای نظارت بر ساخت ، طراحی ، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان ، است . در سال 1375 شورای فرهنگ عمومی کشور با توجه به ارزیابی های کارشناسی خود در حوزه فرهنگ پذیری

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 26

اولین بخش از سلسله مقالات انقلاب فرهنگی به تاریخ فروردین ماه 1394 در رسانه پر اعتبار خبرجنوب درج و در منظر مطالعه علاقه مندان قرار گرفت . در طول این بیست و شش شماره با بهره گیری از اسناد و مدارک موجود تامل و تعمقی گذرا و در حد نیازهای مطالعاتی ، به تاریخچه و کارکردهای شوراها

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 27

بررسی های کارشناسانه شورای عالی فرهنگ عمومی با توجه به ماموریت های ویژه آن در مباحث علمی و دانشگاهی همپای طول فعالیت این شورا دارای عمر است. نگرش به نیازهای متناسب با زمانه و تاریخ و نیز نیازهای جامعه خروجی های مناسبی را به وجود آورده است

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 28

برای ورورد به بحث امروز، نگاهی به مطلب شماره قبل که پیرامون شورای عالی آموزش های علمی کاربردی می کنیم و این که ، درآن مقاله اشاره شد که از جمله ارکان مرتبط با این شورا، دانشگاه جامع علمی کاربردی است که وظیفه دارد اهداف و سیاست های کلان و برنامه های پیشنهادی شورای عالی را محقق سازد .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 29

اگر به سرفصل و عناوین سازمان ها ، نهادها و موسساتی که به نحوی از انحا سرچشمه فعالیت خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته اند . نگاهی بیندازیم ، در زیر گروه شوراهای اقماری مرتبط به نام شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی بر می خوریم که موضوع مورد بحث ما در این بخش است .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 30

از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آیین نامه ای با عنوان (آیین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی) است که در مردادماه سال شصت و پنج به تصویب رسیده است . پیش از این اشاره شد که هیات مرکزی گزینش استاد ، هیات مرکزی گزینش دانشجو از جمله موسسات

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 31

مقدمه ای بر نحوه تشکیل سازمان مدارس غیر انتفاعی در شماره قبل این سلسله مقالات ذکر شد و اشاره گردید که بنیان این سازمان در سال 1367 نهاده و در طی این سال ها با تغییرات عمده همراه گشته است . در نامه ای که رییس وقت مجلس شورای اسلامی به تاریخ سال 1387 به ریاست جمهور وقت ارسال می کند .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 32

در کنکاش برای رسیدن به موضوعات قابل طرح در این سلسله مقالات ، به نوشتاری برخوردم که در چارچوب مباحث شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می گرفت . خاطر خوانندگان ارجمند هست که شماره هایی از این مجموعه گفتارها به موضوع شورای فرهنگ عمومی اختصاص داشت .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 33

ورودی دوباره به فعالیت شورای فرهنگ عمومی در شماره سی و دو این سلسله مقالات داشتم و به نحوه کارکرد ، دو شورای زیر مجموعه آن نگاهی شد و قرار شد در این شماره مطالبی درخصوص دیگر شوراهای زیر گروه آن ارائه شود ، لذا بحث را با آیین نامه نامگذاری شهرها ، خیابان ها ، اماکن و موسسات عمومی آغاز می کنم .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 34

در نوشتار پیشین صحبت از گروه نظارت بر نامگذاری اماکن بود . این گروه بر اساس ماده دو آیین نامه اجرایی موظف است هر سه ماه گزارش عملکرد خود را برای گروه تهیه و تدوین ارسال نماید و معیارهای لازم را برای اجرای بند های ده گانه ماده اول آیین نامه نامگذاری را تدوین و برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه کند .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 35

در شماره سی و چهار مجموعه مقالات انقلاب فرهنگی ، اطلاع رسانی پیرامون آیین نامه نحوه نظارت بر علائم ، نشانه ها و تصاویر بر روی البسه ، لوازم التحریر و کالاهای مشابه آغاز شده بود و دو ماده از این آیین نامه هم آورده شد ، اینک به ماده سه این آیین نامه می پردازیم .

ادامه مطلب...

انقلاب فرهنگی - 36

پس از آنکه سطوری درباره نحوه شکل گیری هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی کشور نوشته شد و به فرایند ارزیابی این هیات اشارتی گردید و مشخص شد آمار و اطلاعات مکتسبه پس از گذر از حدود ده فرایند برای تدوین گزارش ارزیابی آماده می شود تا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گردد .

ادامه مطلب...

ارتباط با ما

  • تلفن: 90 777 888 21 98+
  • فکس: 91 777 888 21 98+
  • ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • موبایل: 11 11 145 912 98+
شیراز (دفتر مرکزی) :

پل باغ صفا ، مجتمع پژهان ، طبقه 6 واحد 13

تهران :

بزرگراه اشرفی اصفهانی، میدان پونک، بلوار همیلا

فرودگاه امام خمینی (ره) :

شهرک فرودگاهی امام خمینی، هتل رکسان

کیش :

جزیره کیش، مجتمع رویامال، واحد 304

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

            

 

 

Top